Müfredat Değişikliğine ERG’den Sert Tepki: 10 yılda hazırlanan müfredatın bir haftada değerlendirilmesi gerçekçi değildir!

Eğitim Reformu Girişimi (ERG), “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli” başlıklı müfredat taslağıyla ilgili ilk değerlendirmesini paylaştı. ERG, Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) geri bildirimler için yeterli süre tanımadığına dikkat çekerek, bilimsel, şeffaf ve kapsayıcı bir program geliştirme ve değerlendirme süreci uygulanmasını talep etti.


SÜRECİN MEŞRUİYETİNE GÖLGE DÜŞÜRÜYOR

ERG tarafından yapılan açıklama şu şekilde:
İstişare sürecine yeterli zaman tanınmaması süreci tepeden inmeci hâle getiriyor ve sürecin meşruiyetine gölge düşürüyor. 10 yılda geliştirildiği paylaşılan yeni müfredatın, 3 bini aşkın sayfadan oluşan 26 farklı yeni öğretim programı ve bir ortak metin içerdiği düşünüldüğünde, paydaşların, bir haftalık sürede müfredata ilişkin derinlikli değerlendirme yapabilmesi gerçekçi bir beklenti değildir. Geribildirim süresinin uzatılması, sürecin işbirliğine ve şeffaflığa dayalı olabilmesi için zaruridir.


EĞİTİMİN TÜM PAYDAŞLARI EKLENMELİDİR

Müfredatın hazırlanmasında öğretmenlerin ve akademisyenlerin çalıştığı belirtilse de bu kapsam Türkiye’nin eğitim ekosisteminin büyüklüğünü ve çeşitliliğini temsil etmekte yetersizdir. Öğrenciler, öğretmenler, veliler, üniversiteler, özel sektör ile sivil toplumun görüşlerinin ve deneyimlerinin göz ardı edilmesi, yeni müfredatın ihtiyaç ve beklentileri karşılamamasına yol açacaktır. Eğitime dair karar alma süreçlerine, eğitimin tüm paydaşlarının katılım hakkı sağlanmalıdır.


DÜZENLEMELERİN KİMLER TARAFINDAN YAPILDIĞI PAYLAŞILMALIDIR

Kapsayıcı, katılımcı ve nitelikli geribildirim süreçleri, dayatmacılıktan uzak öğretim programları için elzemdir. Ayrıca öğretim programı taslağı hazırlanırken yapılan ihtiyaç analizi ve uygulama bütçe planı kamuoyuyla şeffaf bir biçimde paylaşılmalıdır. Düzenlemelerin kimler tarafından yapıldığı, bu kişilerin yetkinlikleri, her bir dersin öğretim programı için uzmanlık alanları ve kaynakça da kamuoyuna açıklanmalıdır.

BİLİMSEL VE ŞEFFAF DEĞERLENDİRME SÜRECİ TALEP EDİYORUZ

Verilen kısa sürenin, müfredatın tüm boyutlarıyla kapsamının değerlendirilememesine, sadece ders içeriklerine dar ve yüzeysel bir biçimde odaklanılmasına neden olacağı açıktır.
Millî Eğitim Bakanlığı’ndan geribildirimler için yeterli süre tanımasını; bilimsel, şeffaf, kapsayıcı bir program geliştirme ve değerlendirme süreci uygulamasını talep ediyoruz. Kamuoyunu da bu sürece katılmaya davet ediyoruz.
ERG, tartışmalara katkı sunabilmek amacıyla, görüşlerini ve önerilerini mart ayında müfredat açıklanmadan önce yayımlamıştı.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir